Behandelovereenkomst en algemene voorwaarden

Wanneer u een afspraak maakt gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Behandelen van kinderen

Volgens de Wet WGBO ( wet geneeskundige behandelovereenkomst) is een kind bij 12 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten, die door beide ouders/voogden ondertekend dienen te worden.

* (formulier behandelingsovereenkomst voor kinderen t/m 12 jaar).

Het consult

Elke afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd zal in rekening worden gebracht.

Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/ behandeling. De kosten staan vermeld op de website. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen overgemaakt te worden naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding verzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de behandeling gedeeltelijk of geheel. U kunt infomeren bij uw zorgverzekeraar wat  hierover de afspraken zijn

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/ behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt  steeds in overleg besloten of de therapie en vervolg zou krijgen. Een eerste consult duurt ongeveer 90 minuten. Vervolgconsult 30-60 min.  Bij kinderen zijn de consulten meestal korter.

Anamnese voorbereiding

Graag de volgende gegevens meenemen naar het eerste consult:

– Adres gegevens, naam verzekering en klantnummer, gegevens huisarts.

– Actuele medicijnen eventueel een actuele medicijnlijst dit kan via de apotheek worden aangevraagd. Zalven en medicijnen graag meenemen naar het consult.

Om de anamnese goed te kunnen laten verlopen wil ik je vragen om voor ons gesprek de volgende onderwerpen te overdenken.  Deze gegevens zijn van belang om jouw gezondheidsniveau te bepalen en de erfelijkheidsbelasting. Als het je kind betreft dat heeft het uiteraard betrekking op zijn of haar gezondheid.

  • Welke ziektes, operaties, ongevallen, emotionele gebeurtenissen enz.

Hebben er vanaf baby tijd plaatst gevonden. Probeer er een tijdslijn ervan te maken.

Bereikbaarheid

De therapeut dienst altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via de email. Zie mail adres website.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheid verzekering. Bij geschillen met de behandelaar/ therapeut is het advies om eerst contact op te nemen diegene. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u schriftelijk een klacht in dienen bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar os onderhevig aan het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg ( TCZ).

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar/therapeut is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar/ therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar/therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De cliënt heeft recht op inzage eigen dossier.

 

Doordat u een afspraak maakt gaat u ermee akkoord dat een klassiek homeopathische behandeling wordt ingezet volgens de normen van de beroepsvereniging NVKH en de koepelorganisatie RBCZ. Met andere woorden, er is een behandelovereenkomst gesloten, en een privacyverklaring afgegeven waardoor u weet dat uw gegevens worden opgeslagen in een dossier volgens de wettelijke normen (WGBO).

 

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten, (NVKH). Tevens aangesloten bij de RBCZ.

KvK 52097250

 

Met vriendelijke groetjes,

Femke Grothausen